Suomen Pankin tutkimuksia julkaistiin vuonna 2022 taloustieteen johtavissa aikakausijulkaisuissa. Uusissa tutkimusprojekteissa käsiteltiin laajasti esimerkiksi rahapolitiikan välittymistä ja inflaatio-odotuksia. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen toimintaa sävytti vuonna 2022 pitkälti Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama tarve ajankohtaiselle analyysille sekä viestinnälle.

Suomen Pankin tutkimus tukee monin tavoin rahapolitiikan valmistelua ja auttaa ymmärtämään paremmin rahapolitiikan välittymistä.

Hyvä esimerkki tällaisesta Suomen Pankin tutkimuksesta on vaikutusvaltaisessa Review of Economic Studies -lehdessä julkaistu Francesco D’Acunton, Daniel Hoangin, Maritta Paloviidan ja Michael Weberin tutkimusartikkeli IQ, Expectations, and Choice (englanniksi), joka käsittelee kognitiivisten kykyjen vaikutusta kuluttajien inflaatio-odotuksiin ja kulutussuunnitelmiin.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) vuotta 2022 tahditti hyvin pitkälle Venäjän laittoman hyökkäyssodan talousvaikutusten analysointi.

Tutkitun tiedon ja perusteltujen mielipiteiden kysyntä oli vuonna 2022 erittäin suurta sekä Suomessa että maamme rajojen ulkopuolella. Lisäksi BOFITin toimintakenttä laajeni kattamaan myös maailmantalouden ilmiöiden seurannan ja analyysin.

Suomen Pankin tutkimuksen keskustelualoitteita vuonna 2022

Vuoden 2022 englanninkielisten keskustelualoitteiden kirjoittajat tutkivat muun muassa rahapolitiikan tulonjakovaikutuksia (englanniksi) (Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo, Adam Gulan ja Juha Kilponen), euroalueen valtionlainojen (englanniksi) luottoriski- ja likviditeettimarginaaleja (Juuso Nissinen ja Markus Sihvonen) ja syvien taantumien pitkäkestoisia vaikutuksia (englanniksi) (David Aikman, Mathias Drehmann, Mikael Juselius ja Xiaochuan Xing). Michaela Elfsbacka-Schmöller tutki finanssipolitiikan (englanniksi) vaikutuksia ja (yhdessä Martin Spitzerin kanssa) rahapolitiikan (englanniksi) vaikutuksia pitkän aikavälin kasvuun. Muita aiheita olivat esimerkiksi pankkien ja yritysten rahoitus kriisin aikana (englanniksi) (Markus Haavio, Antti Ripatti ja Tuomas Takalo), taloustilannetta koskevat odotukset (englanniksi) pandemian aikana (Gene Ambrocio ja Iftekhar Hasan) sekä taloustutkijoiden näkymykset (englanniksi) rahapolitiikan tavoitteista (Gene Ambrocio, Andrea Ferrero, Esa Jokivuolle ja Kim Ristolainen).

BOFITin keskustelualoite- ja Policy Brief -sarjoissa julkaistiin muun muassa tutkimuksia venäläisten pankkien toimilupien menettämisen ja vaalien ajallisesta yhteydestä (englanniksi) (Zuzana Fungáčová, Alexei Karas, Laura Solanko ja Laurent Weill) sekä Venäjän valtiontaloudesta (englanniksi) (Vesa Korhonen).

Venäjän hyökkäyssodan ja talouspakotteiden erilaisia vaikutuksia tutkittiin useissa englanninkielisissä BOFIT Policy Brief -julkaisuissa. Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa Venäjän taloudellinen integraatio maailmantalouteen (englanniksi), pakotteiden vaikutus Venäjän omaan tuotantoon (englanniksi) ja Venäjän teknologiatuotteiden tuonti Aasiasta (englanniksi).

BoF Economics Review -julkaisuja vuonna 2022

BoF Economics Review -sarjassa käsiteltiin ikärakenteen (englanniksi) ja matalien korkojen (englanniksi) vaikutusta säästämiseen, Suomen viennin (englanniksi) hidastunutta kasvua, kotitalouksien luottokannan (englanniksi) ennustamista sekä pankkien optimaalisia pääomavaatimuksia (englanniksi) ja pääomaliikkeiden rajoituksia (englanniksi).

Suomen Pankin vertaisarvioituja julkaisuja kansainvälisissä lehdissä vuonna 2022

Korkealaatuinen tutkimus lisää Suomen Pankin vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta kotimaisena ja kansainvälisenä yhteistyökumppanina. Laadun mittarina käytetään julkaisuja vertaisarvioiduissa arvostetuissa taloustieteellisissä aikakauslehdissä.

Edellä mainitun Review of Economic Studies -artikkelin lisäksi vuonna 2022 julkaistiin muun muassa seuraavat tutkimusartikkelit:

Joseba Martinezin, Thomas Philipponin ja Markus Sihvosen tutkimus Does a Currency Union Need a Capital Market Union (englanniksi) Journal of International Economics-lehdessä

Juha Kilposen, Jouko Vilmusen ja Oskari Vähämaan
tutkimus Revisiting intertemporal elasticity of substitution in a sticky price model (englanniksi) Journal of Economic Dynamics and Control-lehdessä 

Claudio Borion, Piti Disyatatin, Mikael Juseliuksen ja Phurichai Rungcharoenkitkulin tutkimus
Why So Low for So Long? A Long-Term View of Real Interest Rates (englanniksi)
International Journal of Central Banking -lehdessä

Denis Davydovin, Jukka Sihvosen ja Laura Solangon pakotteiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin selvittävä tutkimus Who cares about sanctions? Observations from annual reports of European firms (englanniksi) Post-Soviet Affairs -lehdessä.

Satu Nurmen, Juuso Vanhalan ja Matti Virénin zombi-yrityksiä tarkasteleva tutkimus Are zombies for real? Evidence from zombie dynamics (englanniksi) International Journal of Industrial Organization-lehdessä

Zuzana Fungáčován, Eeva Kerolan ja Laurent Weillin Kiinan rahapolitiikan välittymistä selvittävä tutkimus Does bank efficiency affect the bank lending in China? (englanniksi) Emerging Markets Review -lehdessä.

Suomen Pankin tutkimusten esittely sidosryhmille

Suomen Pankin tutkimuksia esiteltiin vuonna 2022 lukuisissa eurojärjestelmän tilaisuuksissa sekä kansainvälisissä ja kotimaisissa tapahtumissa.

Suomen Pankin asiantuntijat julkaisivat useita englanninkielisiä VoxEU-kolumneja ja SUERF-järjestön Policy Briefs (englanniksi)-artikkeleita tutkimuksistaan.

Vuoden 2022 kotimaisia ja kansainvälisiä kokouksia

Elokuussa Suomen Pankki järjesti Financial literacy, household finance and beliefs -teematilaisuuden keskuspankkien kansainvälisen tutkimusverkoston (CEBRA) vuosikokouksessa Barcelonassa sekä Workshop on Banking and Institutions (englanniksi) -työpajan yhdessä Strasbourg Universityn ja Fordham Universityn kanssa.

Syyskuussa Suomen Pankki isännöi eurooppalaisen CEPR-järjestön (Centre for Economic Policy Research) kanssa hybridimuotoista tieteellistä konferenssia nimeltään Monetary Policy in the Post-Pandemic Era.

Lokakuussa Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos ja Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER järjestivät kansainvälisen konferenssin nimeltään Debt and Innovative Finance in Developing Countries (englanniksi) nousevien talouksien velkakysymyksistä sekä uusista vihreistä rahoitusinstrumenteista.

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki järjesti lisäksi lukuisia lyhyitä pääosin hybridimuotoisia tutkimusseminaareja.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin kansainvälinen yhteistyö vuonna 2022