Ilmastonmuutos ja vihreän siirtymän aiheuttama talouden rakennemuutos vaativat huolellista riskianalyysiä. Vuonna 2022 Suomen Pankki kiinnitti aiempaa enemmän huomiota myös luontokatoon ja sen torjuntaan.

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä pankeille ja muille rahoitusalan yrityksille. Myös siirtymä vihreämpään teknologiaan voi tuoda riskejä, jos fossiilienergiaan tukeutuvia velallisten investointeja jää käyttämättömiksi.

Rahoitusmarkkinoiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeä, sillä siirtymä kohti hiilineutraaliutta vaatii suuria rahoitettavia investointeja.

Keskuspankit ja valvontaviranomaiset arvioivat, millaisia riskejä ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka voivat aiheuttaa rahoitusalan toimijoille.

Vihreä siirtymä tarvitsee taakseen toimivan finanssijärjestelmän

Fossiilisten polttoaineiden tuonti hyökkäyssotaa käyvältä Venäjältä vähentyi viime vuonna ratkaisevasti, joten tarve vähentää riippuvuutta niistä on ilmeinen sekä Suomessa että muissa EU-maissa.

Kesällä 2022 Euroopassa esiintyi jälleen ennätyshelteitä ja kuivuutta, mikä myös nosti ilmastoriskit yhä voimakkaamman huomion kohteeksi.

Suomen Pankki osallistui johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykäsen johdolla valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman vihreän siirtymän rahoituksen työryhmään.

Se laati ehdotuksia rahoituksen keinoista siirtymän vauhdittamiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Vain vakaa ja toimiva finanssijärjestelmä voi tarjota riittävän rahoituksen, jota pitkäaikainen vihreä siirtymä vaatii. Työryhmä julkaisi raporttinsa vihreän siirtymän rahoituksesta joulukuussa.

Energiahuolto on merkittävin siirtymäriskejä sisältävä toimiala

Suomen Pankissa jatkettiin vuoden 2022 aikana selvitystyötä ilmastonmuutoksen vaikutuksista rahoitusjärjestelmään.

Suomen Pankki arvioi suomalaispankkien siirtymäriskejä tarkastelemalla niiden lainasalkkujen koostumusta ja saatavia yritystoimialoilta. Merkittävin toimiala siirtymäriskien kannalta on energiahuolto. Tälläkin toimialalla riskit ovat Suomessa kohtuulliset ja pienemmät kuin monissa muissa maissa. Tuloksista julkaistiin Euro & talous -julkaisussa artikkeli Ilmastonmuutosta on torjuttava – Mitä PACTA kertoo pankkien siirtymäriskeistä?

Vuonna 2022 Suomen Pankki alkoi kiinnittää enemmän huomiota myös luontokatoon ja sen torjuntaan. Ilmastonmuutosta vaikeammin mitattava ja analysoitava aihealue on aiemmin jäänyt melko vähälle huomiolle keskuspankeissa. Luontokadosta julkaistiin artikkeli Euro & talous -julkaisussa marraskuussa.

Myös ilmastoriskeihin liittyvä kansainvälinen keskuspankkiyhteistyö jatkui

Suomen Pankki on osallisena keskuspankkien Network for Greening the Financial System -verkostossa (NGFS), joka julkaisi uudet ilmastoskenaariot (englanniksi) syyskuussa 2022.

Skenaarioissa on ennusteita ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista tulevina vuosikymmeninä. Uusissa skenaarioissa on otettu huomioon viimeisimmät maakohtaiset päästövähennyssitoumukset ja uudet teknologiat.

Helteiden, kuivuuden, myrskyjen, rankkasateiden ja muiden sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien fyysisten riskien mallinnusta on tarkennettu kesäkuussa 2021 julkaistuista skenaarioista. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa ilmastoriskien toteutumisen vaikutusta rahoitusjärjestelmään.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien seurantaan tarvitaan finanssisektorilla uudenlaisia tilastoja ja muita numeroaineistoja. Suomen Pankki teki vuoden 2022 aikana aktiivisesti työtä kansainvälisen ja vertailukelpoisen ilmastodatan parissa muun muassa NGFS-työryhmässä, joka arvioi datatarpeita ja datan saatavuutta.

Työryhmä julkaisi heinäkuussa loppuraportin (englanniksi) sekä hakemiston ilmastonmuutokseen liittyvistä mittareista (englanniksi). Lisäksi Suomen Pankki edisti aktiivisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tilastokomitean alaista ilmastoindikaattorien kehitystyötä.

Euroopan keskuspankin ja Euroopan järjestelmäriskikomitean yhteinen raportti makrovakauspolitiikan mahdollisuuksista ilmastoriskien hallinnassa (englanniksi) julkaistiin heinäkuussa. Suomen Pankki osallistui myös tämän raportin laatimiseen. Työ makrovakauspolitiikan ja ilmastoriskien parissa jatkuu eurojärjestelmässä.Seuraava artikkeli

Uudistettu tilastotuotanto tarjoaa entistä parempaa tietoa rahoitusmarkkinoista