Suomen Pankki toimi koko vuoden tontillaan aktiivisesti talouden vakauden ja kestävän talouskasvun edistäjänä.

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä sekä hallinnoi maailman toiseksi suurinta valuuttaa, euroa.

Keskuspankkipolitiikkaan liittyvät talouskysymykset ovat valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. EKP ja kansalliset keskuspankit ovat Suomen Pankin tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kuuluu eurojärjestelmän korkeimpaan päättävään elimeen, EKP:n neuvostoon. Neuvoston keskeisin tehtävä on euroalueen rahapolitiikasta päättäminen.

Työtyytyväisyyden kehittymistä seurataan Suomen Pankissa PeoplePower-indeksillä. Henkilöstötutkimuksen tulos yltää Suomen innostavimmat työpaikat 2023 -tunnustukseen, joka myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower -tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

Suomen Pankin vaikuttavimmat vastuullisuustoimet liittyivät EKP:n ilmastostrategian ja oman sijoitustoiminnan vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen. Suomen Pankki jatkoi valmistelutyötä ilmastoriskien huomioimiseksi rahapolitiikan arvopaperiostoissa sekä vakuuskehikossa. Vuonna 2023 eurojärjestelmä julkaisi ensimmäistä kertaa rahapolitiikan yrityslainaomistuksia koskevan ilmastoraportin.

Suomen Pankki uudisti viestinnän linjaukset strategiansa pohjalta. Uusi ydinviesti ”Vakauden puolesta, tutkitun tiedon pohjalta” kuvaa Suomen Pankin yhteiskunnallista roolia.

Tietotilinpäätökseen kerätyt tunnusluvut raottavat näkymää keskuspankin tietointensiiviseen työhön ja tietovarantoihin. Tunnuslukuja, tiedonkeruita, analyysien taustoja ja tiedonhallinnan uudistuksia esitellään laajemmin huhtikuussa julkaistavassa Suomen Pankin Tietotilinpäätöksessä.