Suomen Pankin mittaritavoitteet ja niiden toteutuminen 2023

Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki

Toimintaa ohjaava periaate

1. Luomme lisäarvoa asiantuntemuksella, oivaltavilla ratkaisuilla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä.

Kansalaiskysely Suomen Pankin maineesta ja luottamuksesta

Tavoite
> 75 % suomalaisista luottaa Suomen Pankkiin
12/2021
Uusi mittari
12/2022
83 %
12/2023
86 %
Toimintaa ohjaava periaate

2. Perustamme kannanottomme ja päätöksemme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin.

Tutkimustoiminnan laatupainotettu volyymi. Vertaisarvioitujen artikkeleiden laatupainotettu indeksi.

Tavoite
≥32
12/2021
56
12/2022
41
12/2023
41
Toimintaa ohjaava periaate

3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, tavoitamme sidosryhmämme ja käymme rakentavaa vuoropuhelua kotimaassa ja eurojärjestelmässä.

Suomen Pankin mediainfojen näkyvyyden ja vaikuttavuuden indeksi (Euro ja talous -mediaindeksi)

Tavoite
≥ 4
12/2021
4,6
12/2022
4,6
12/2023
4,2

Suomen Pankki ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa.

Toimintaa ohjaava periaate

4. Tarjoamme edistykselliset ja luotettavat keskuspankkipalvelut suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

TARGET-palvelut ja vakuushallinta

Tavoite
≥ 93 % vastaajista tyytyväisiä
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
100 %
12/2023
100 %

Tilastojen käyttäjät ja raportoijat

Tavoite
≥ 80 % vastaajista tyytyväisiä
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
91 %
12/2023
81 %

Rahahuollon ammattiosapuolet

Tavoite
≥ 75 % vastaajista tyytyväisiä
12/2021
Mittari uusittu
12/2022
90 %
12/2023
95 %

Käteisen yleinen saatavuus

Tavoite
≥ 80 % tyytyväisten osuus kuluttajakyselyssä
12/2021
89 %
12/2022
91 %
12/2023
90 %
Toimintaa ohjaava periaate

5. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden varautumalla muutos-, häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Vararahasto + varaukset suhteessa taseen mitattuihin riskeihin

Tavoite
Varauksia kartutetaan tavoitteena riittävän vahva tase kaikissa olosuhteissa.
12/2021
6 807 milj. euroa
12/2022
6 622 milj. euroa
12/2023
5 650 milj. euroa

Vakavien häiriöiden määrä. Suomen Pankkia tai Finanssivalvontaa koskevien ja yli tunnin kestävien laajavaikutteisten häiriöiden tai kriittisen liiketoiminnan keskeyttävien järjestelmähäiriöiden lukumäärä.

Tavoite
0
12/2021
0
12/2022
0
12/2023
0
Toimintaa ohjaava periaate

6. Kehitämme osaamistamme ja työtapojamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.

Johtajuusindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
≥ 73,0
12/2021
73,4
12/2022
75,2
12/2023
74,5

Työtyytyväisyysindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tulokset

Tavoite
≥ 72,3
12/2021
73,6
12/2022
Mittaus joka toinen vuosi
12/2023
74,5

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien vuotuinen toteutuminen

Tavoite
Yli 80 % suunnitelmista toteutuu hyvin
12/2021
80 %
12/2022
72 %
12/2023
78 %

Suomen Pankin päämääränä on kansalaisten hyvinvointi.

Toimintaa ohjaava periaate

7. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan oman toiminnan hiilijalanjälki, kokonaispäästöt/toimintakulut

Tavoite
Laskeva trendi
12/2021
98 kg CO2/ 1000 euroa
12/2022
77 kg CO2/ 1000 euroa
12/2023
48 kg CO2/ 1000 euroa

YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen

Tavoite
PRI-raportoinnin ja/tai arviointikehikon pohjalta johdetut kehityskohteet osaksi toiminnansuunnittelua.
12/2021
12/2022
Kehityskohteet johdettu toimintasuunnitelmiin.
12/2023
Periaatteita on noudatettu.
Toimintaa ohjaava periaate

8. Toteutamme tehtävämme tehokkaasti ja taloudellisesti pitäen yllä vakaata voitonjakoa valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.

Valtiolle jaettu voitto

Tavoite
Ennakoitava
12/2021
26,3 milj. euroa
12/2022
0 euroa
12/2023
0 euroa

Valuuttavarannon korkotuotto yli valuuttavarannon valuuttojen keskimääräisen keskuspankkikoron (5 v. keskiarvo)

Tavoite
> 0 %
12/2021
0,8 %
12/2022
–0,15 %
12/2023
–0,20 %

Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan tuotto yli EUR-keskuspankkikoron

Tavoite
> 0 %
12/2021
12/2022
Uusi mittari
12/2023
4,93 %

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä tilapäistyövoiman henkilötyövuodet yhteensä

Tavoite
2023: ≤ 398
12/2021
376
12/2022
375
12/2023
379

Osastojen toimintakulut yhteensä

Tavoite
2023: ≤ 98 milj. euroa
12/2021
12/2022
Laskentatapa muuttunut
12/2023
92 milj. euroa
Toimintaa ohjaava periaate

9. Edistämme kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa.

Rahamuseon kävijämäärä ml. tapahtumiin virtuaalisesti osallistuneet

Tavoite
Nouseva trendi
12/2021
12/2022
10535
12/2023
12154

Suomen Pankin verkkosisältöjen parissa vietetty aika

Tavoite
Verkkovierailun keskimääräinen kesto ≥ 1 min
12/2021
1 min 06 s
12/2022
1 min 43 s
12/2023
1 min 44 s

Sosiaalisen median julkaisujen sitoutumisaste (X)

Tavoite
≥ 3 %
12/2021
1,5 %
12/2022
2,2 %
12/2023
2,1 %