Milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 2 945 2 690
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 271 12 430
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 5 241 5 314
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 7 030 7 116
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 100 172
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 3 676 30 096
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 0 16
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 272 95 900
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 90 100 95 745
Muut arvopaperit 172 156
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 67 251 47 769
Osuudet EKP:ssä 188 188
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 741 741
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 7 283 8 010
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 59 039 38 830
9 Muut saamiset 1 049 737
Euroalueen metallirahat 41 41
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 79 87
Muu vaihto-omaisuus 31 33
Muut 898 577
Yhteensä 177 565 189 811
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 26 275 26 567
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 124 040 138 697
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 651 4 684
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 120 389 134 013
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 354
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 5 608 1 733
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 544 5 891
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 4 255 4 381
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 32 522
11 Arvonmuutostilit 3 728 3 628
12 Varaukset 4 137 5 095
13 Oma pääoma ja rahastot 2 941 2 941
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 2 100 2 100
14 Tilikauden voitto
Yhteensä 177 565 189 811

Helsingissä 27. helmikuuta 2024


SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja

Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen