Voimakkaasti lisääntyneet geopoliittiset jännitteet ja niiden talouteen tuoma epävarmuus näkyivät vuoden 2023 aikana Suomen Pankin ja koko eurojärjestelmän toimintaympäristössä. Keskuspankit hillitsivät inflaatiota kiristämällä rahapolitiikkaansa. Korkojen nousun vaikutukset tuntuivat rahoitus- ja asuntomarkkinoilla.

Euroalueen rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä, johon kuuluvat Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit. Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan valmisteluun ja päätöksentekoon sekä vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

Suomen Pankin lakisääteinen tehtävä on huolehtia Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Tavoitteena on tunnistaa hyvissä ajoin vakautta uhkaavat haavoittuvuudet sekä ennaltaehkäistä pankki- ja finanssikriisejä. Suomen Pankin tekemät talousennusteet ja riskiarviot perustuvat osaltaan Pankissa tehtyihin laadukkaisiin tilastoihin.

Suomen Pankin tehtäviin kuuluvat järjestelmien riskien arviointi, maksamisen tehokkuutta edistävä työ ja näitä tehtäviä tukeva analyysi. Maksu- ja selvitysjärjestelmissä vuoden 2023 painopisteet olivat kansallinen varautuminen sekä eurooppalaisen maksamisen tulevaisuus.

Suomen Pankin yksi lakisääteisistä tehtävistä on valuuttavarannon hallinta ja hoito. Vuonna 2023 rahoitusmarkkinat palasivat sijoitustuottojen näkökulmasta myönteisempään tilanteeseen vaikean edellisvuoden jälkeen.