Milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022
Osakkeet ja osuudet, nimellisarvo
Kansainvälinen järjestelypankki (BIS)1 22,4 (1,96 %) 22,4 (1,96 %)
Asunto-osakkeet 0,2 0,2
Muut osakkeet ja osuudet 0,0 0,0
Yhteensä 22,6 22,6
Laskennallinen osuus arvopaperikeskuksen rahastosta 0,3 0,3
Eläkesitoumuksista johtuva vastuu
Suomen Pankin eläkevastuu2 593,5 569,5
– tästä varauksilla katettu 586,6 573,1
1 Suluissa Suomen Pankin suhteellinen omistusosuus BIS:n liikkeessä olevista osakkeista.
2 Vuoden 2023 eläkevastuussa on mukana 1.1.2024 annettava indeksikorotus eläkkeiden ja vapaakirjojen osalta.

Suomen Pankin kiinteistöt

Kiinteistö Osoite Valmistumisvuosi Tilavuus noin m3
Helsinki Rauhankatu 16 1883/1961/2006 52 108
Rauhankatu 19 1954/1981 40 487
Snellmaninkatu 61 1857/1892/2001 23 600
Snellmaninkatu 21 1901/2003 3 225
Ramsinniementie 34 1920/1983/1998 4 800
Vantaa Turvalaaksontie 1 1979 334 243
Inari Saariseläntie 9 1968/1976/1998 6 100
1 Siirretty vuoden 2002 alussa Suomen Pankin eläkerahaston omaisuudeksi.