Milj. euroa 1.1.−31.12.2023 1.1.−31.12.2022
1 Korkotuotot 3 880 1 125
2 Korkokulut -4 924 -666
3 KORKOKATE -1 044 459
4 Valuuttakurssierot 161 59
5 Arvopapereiden hintaerot 36 19
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -70 -244
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos -140 165
RAHOITUSKATE -1 057 458
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -7 -6
9 Rahoitustulon netto-osuus 33 -422
10 Osuus EKP:n voitosta 1
11 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 4 4
KESKUSPANKKIERIEN KATE -1 027 35
12 Muut tuotot 47 44
Toimintakulut -132 -126
13 Henkilöstökulut -65 -62
14 Eläkerahastomaksu -10 -10
15 Hallinnolliset kulut -42 -38
16 Poistot käyttöomaisuudesta -10 -10
17 Setelien hankintakulut -4 -6
18 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS -1 112 -47
Eläkerahaston tulos
19 Eläkerahaston tuotot 33 31
20 Eläkerahaston kulut -33 -31
21 Varausten muutos 1 112 47
22 TILIKAUDEN TULOS

Helsingissä 27. helmikuuta 2024


SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja

Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen