Johtokunnassa on kolme jäsentä. Pääjohtaja on Olli Rehn. Johtokunnan varapuheenjohtaja on Marja Nykänen ja Tuomas Välimäki on johtokunnan jäsen.

Johtokunnan puheenjohtaja
Olli Rehn

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja on Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen sekä edustaa Suomea Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) hallintoneuvostossa.

Johtokunnan varapuheenjohtaja
Marja Nykänen

Marja Nykänen vastaa rahoitusmarkkinakysymyksistä, makrovakauspolitiikasta, tilastoista, lakiasioista, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä turvallisuus- ja kiinteistöasioista. Lisäksi hänen vastuullaan on sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonta, rahoitusvakausprosessi sekä eläkerahaston johtoryhmän toiminta. Nykänen on Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja.

Johtokunnan jäsen
Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta, rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, maksujärjestelmistä ja rahahuollosta. Lisäksi Välimäen vastuulle kuuluvat tietohallinto, digitaalisen euron kehitys ja tutkimustoiminta, myös Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT). Välimäki on Euroopan keskuspankin neuvoston varajäsen.

Lue lisää Suomen Pankin johtokunnasta.

Pääjohtaja Olli Rehnin virkavapaa

Pääjohtaja Olli Rehn oli virkavapaalla 23.9.2023–30.1.2024. Tuona aikana Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoiti Marja Nykänen. Rehn nimitti Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäseneksi.

Sijaisuusjärjestelyistä päättää pankkivaltuusto. Suomen Pankin johtokunnan viransijaisena toimi johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen.