Pääjohtajan tervehdys

Heikossa suhdanteessa kestävän ja pitkäjänteisen talouspolitiikan merkitys korostuu

Vuosi 2023 oli inflaation hillinnän ja lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden aikaa. Synkimmät skenaariot onnistuttiin välttämään onnistuneen varautumisen ansiosta.

- Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja

Suomen ja Euroopan talouksien välttämätön uudistaminen kangerteli.

Vuosi 2023 oli inflaation hillinnän ja lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden aikaa. Synkimmät skenaariot onnistuttiin välttämään onnistuneen varautumisen ansiosta.

Maaliskuun pankkimyllerrys jäi väliaikaiseksi, ja Eurooppa selvisi varsin kunnialla energiakriisistä. Samalla Suomen ja Euroopan talouksien välttämätön uudistaminen kangerteli heikentyneiden talousnäkymien ja maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. 

Ukrainalaiset laittavat henkensä koko Euroopan vapauden ja demokratian pantiksi.

Suomen liittyminen Natoon on vahvistanut turvallisuutta. Suomen Pankki varmistaa jatkossakin osaltaan kriittisten rahoitusmarkkinoiden palveluiden, kuten maksamisen, toimimisen kaikissa oloissa.

Venäjän brutaali ja laiton hyökkäyssota jatkui Ukrainassa toista vuotta. Ukrainalaiset laittavat henkensä koko Euroopan vapauden ja demokratian pantiksi. Meidän osamme on paljon helpompi – se on jatkaa maan vankkumatonta tukea.

Inflaatio hidastui Euroopan keskuspankin rahapolitiikan tavoitteen mukaisesti.

Inflaatio hidastui Euroopan keskuspankin rahapolitiikan tavoitteen mukaisesti, ja kotitalouksien ostovoima alkoi vahvistua myös Suomessa. Euroalueen inflaatio oli tammikuussa 8,6 prosenttia ja joulukuussa 2,9 prosenttia. Koronnostoja jatkettiin syyskuulle asti, ja rahapoliittisten arvopaperien määrän annettiin pienentyä. 

Korkojen nousun vaikutukset tuntuivat rahoitus- ja asuntomarkkinoilla. Talouden heikosta kehityksestä huolimatta suomalaiset kotitaloudet ja yritykset suoriutuivat pääasiassa hyvin kasvaneista lainanhoitomenoistaan. Suomalaisten pankkien luottotappiot lisääntyivät vain hiukan, ja pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus jopa vahvistuivat.

Digieuron on tarkoitus tarjota valinnanvaraa eri maksutapojen välillä.

Digitalisaation ja teknologian murros muuttaa keskuspankin tehtäväkenttää. Eurojärjestelmän yhteinen digieurohanke siirtyi vuonna 2023 valmisteluvaiheeseen.

Käteistä täydentävän digieuron on tarkoitus tarjota valinnanvaraa eri maksutapojen välillä. Se varmistaisi, että euro olisi ihmisten ja yritysten saatavilla sekä fyysisessä että digitaalisessa muodossa.  

Uudessa toimintaympäristössä korostuu myös data-aineistojen ja niiden analyysin merkitys. Perustimme yhdessä Finanssivalvonnan kanssa edistyneen analytiikan huippuyksikön, jonka avulla pyrimme modernin data-analytiikan edelläkävijäksi.

Vuonna 2023 ilmastonmuutos näkyi ja tuntui konkreettisesti.

Vuonna 2023 ilmastonmuutos näkyi ja tuntui konkreettisesti. Luontokato nousi tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi.

Suomen Pankin vaikuttavimmat ilmastotoimet liittyivät EKP:n ilmastonmuutosta koskevan toimintaohjelman ja oman sijoitustoimintamme vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen. 

On korkea aika löytää reitti, jolla Suomea kyetään kestävästi uudistamaan.

Suomen heikko suhdanne korostaa kestävän ja pitkäjänteisen talouspolitiikan merkitystä. Suomi ikääntyy kovaa vauhtia samalla kun julkinen talous velkaantuu. Suomen Pankin arvio kestävyysvajeesta syveni 4,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Suomea on rakennettu yrittämisen, työnteon, korkean osaamisen ja myös yhteisymmärryksen voimalla. On korkea aika löytää reitti, jolla Suomea kyetään kestävästi uudistamaan.

Suomen Pankki toimi koko vuoden tontillaan aktiivisesti talouden vakauden ja kestävän talouskasvun edistäjänä.

Lämmin kiitos Marja Nykäselle, Tuomas Välimäelle ja Kimmo Virolaiselle, jotka luotsasivat Suomen Pankkia menestyksekkäästi syksyn virkavapaani ajan. Kiitän henkilöstöä ja sidosryhmiämme tiiviistä yhteistyöstä. Sen monista hyvistä tuloksista voi nyt lukea toimintakertomuksestamme.