Johtokunta esittää pankkivaltuustolle, että Suomen Pankin voitto, 52 463 892,85 euroa, käytetään seuraavasti: voitosta 26 163 892,85 euroa käytetään LSP 21. pykälän 2. momentin perusteella vararahaston kartuttamiseen ja muu osa eli 26 300 000,00 euroa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin.

Helsingissä 22. helmikuuta 2022

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA

Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja

Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja

Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen