Suomen Pankin mittaritavoitteet ja niiden toteutuminen 2021

Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki

Toimintaa ohjaava periaate

1. Luomme lisäarvoa asiantuntemuksella, oivaltavilla ratkaisuilla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä.

Kansalaiskysely Suomen Pankin maineesta ja luottamuksesta

Tavoite
Kyselytutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.
12/2019
12/2020
12/2021
Uusi mittari

Sidosryhmäkysely Suomen Pankin vaikuttavuudesta strategisilla painopistealueilla

Tavoite
Kyselytutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.
12/2019
12/2020
12/2021
Uusi mittari
Toimintaa ohjaava periaate

2. Perustamme kannanottomme ja päätöksemme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin.

Tutkimustoiminnan laatupainotettu volyymi. Vertaisarvioitujen artikkeleiden laatupainotettu indeksi.

Tavoite
≥32
12/2019
52
12/2020
19
12/2021
56
Toimintaa ohjaava periaate

3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, tavoitamme sidosryhmämme ja käymme rakentavaa vuoropuhelua kotimaassa ja eurojärjestelmässä.

Suomen Pankin mediainfojen näkyvyyden ja vaikuttavuuden indeksi (Euro ja talous -mediaindeksi)

Tavoite
≥ 4
12/2019
12/2020
Uusi mittari
12/2021
4,6

Suomen Pankki ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa.

Toimintaa ohjaava periaate

4. Tarjoamme edistykselliset ja luotettavat keskuspankkipalvelut suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Keskuspankkipalvelujen laatu palvelujen käyttäjien näkökulmasta. (Target-palvelut ja vakuushallinta, tilastojen käyttäjät ja raportoijat, rahahuollon ammattiosapuolet)

Tavoite
≥ 95 % vastaajista tyytyväisiä
12/2019
98 %
12/2020
98 %
12/2021
98 %

Kuluttajakysely setelien saatavuudesta ja kunnosta yhteiskunnassa (painotettu keskiarvo).

Tavoite
≥4 (asteikko 1–5)
12/2019
4,1
12/2020
4,1
12/2021
4,1
Toimintaa ohjaava periaate

5. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden varautumalla muutos-, häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Vararahasto + varaukset suhteessa taseen mitattuihin riskeihin

Tavoite
Varauksia kartutetaan tavoitteena riittävän vahva tase kaikissa olosuhteissa
12/2019
6 066 milj. euroa
12/2020
6 686 milj. euroa
12/2021
6 807 milj. euroa

Vakavien häiriöiden määrä. Suomen Pankkia tai Finanssivalvontaa koskevien ja yli tunnin kestävien laajavaikutteisten häiriöiden tai kriittisen liiketoiminnan keskeyttävien järjestelmähäiriöiden lukumäärä.

Tavoite
0
12/2019
0
12/2020
0
12/2021
0
Toimintaa ohjaava periaate

6. Kehitämme osaamistamme ja työtapojamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.

Johtajuusindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tuloksen

Tavoite
2019: ≥ 71,4; 2020: ≥ 71,7; 2021: ≥ 69,9
12/2019
70,8
12/2020
74,1
12/2021
73,4

Työtyytyväisyysindeksi ylittää ulkoisen vertailuryhmän tulokset

Tavoite
2019: ≥ 70,6; 2021: ≥ 71,5
12/2019
70,9
12/2020
Mittaus joka toinen vuosi
12/2021
73,6

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien vuotuinen toteutuminen

Tavoite
Yli 80 % suunnitelmista toteutuu hyvin
12/2019
80 %
12/2020
79 %
12/2021
80 %

Suomen Pankin päämääränä on kansalaisten hyvinvointi.

Toimintaa ohjaava periaate

7. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan oman toiminnan hiilijalanjälki, kokonaispäästöt/toimintakulut

Tavoite
Laskeva trendi
12/2019
12/2020
Laskentamenetelmä muutettu kansainvälisesti hyväksytyn ja suositellun kasvihuonepäästöprotokollan (GHG) mukaiseksi.
12/2021
98 kg CO2/ 1000 euroa

YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen

Tavoite
2020: Raportointi organisoitu ja toteutettu; 2021: Mittarin määrittely
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Raportointi organisoitu ja toteutettu
12/2021
Mittarin määrittely kesken.

Vähemmistönä olevan sukupuolen osuus esihenkilöistä

Tavoite
Kasvava trendi
12/2019
42 %
12/2020
45 %
12/2021
47 %

Sairauspoissaolot

Tavoite
< 3,5 %
12/2019
2,4 %
12/2020
1,7 %
12/2021
2,1 %
Toimintaa ohjaava periaate

8. Toteutamme tehtävämme tehokkaasti ja taloudellisesti pitäen yllä vakaata voitonjakoa valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.

Jaettu voitto

Tavoite
Vakaa voitonjako valtiolle
12/2019
188,0 milj. euroa
12/2020
100,0 milj. euroa
12/2021
26,3 milj. euroa

Korkotuotto ja sijoitusvarallisuuden tuotto yli valuuttavarannon valuuttojen keskimääräisen keskuspankkikoron 5 v. keskiarvo

Tavoite
> 0
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Uusi mittari
12/2021
Korkotuotto 0,8 %, sijoitusvarallisuuden tuotto 2,4 %

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä tilapäistyövoiman henkilötyövuodet yhteensä

Tavoite
2021: ≤ 385,5
12/2019
372
12/2020
364
12/2021
376

Osastojen toimintakulut yhteensä

Tavoite
2021: ≤ 66 milj. euroa
12/2019
56 milj. euroa
12/2020
55 milj. euroa
12/2021
58 milj. euroa
Toimintaa ohjaava periaate

9. Edistämme kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa.

Talousosaamisen kansallisen koordinaation toteuttaminen

Tavoite
Eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti
12/2019
Uusi mittari
12/2020
Toteutettu suunnitelman mukaisesti
12/2021
Toteutettu suunnitelman mukaisesti

Suomen Pankin verkkosisältöjen parissa vietetty aika

Tavoite
Verkkovierailun keskimääräinen kesto ≥ 1 min
12/2019
12/2020
Uusi mittari
12/2021
1 min 06 s

Sosiaalisen median julkaisujen sitoutumisaste (Twitter)

Tavoite
Tavoite: ≥ 3 %
12/2019
12/2020
Uusi mittari
12/2021
1,5 %