Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä. Päätavoitteena on pitää euroalueen hintataso vakaana, jotta rahan arvo säilyy kutakuinkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana. Päätöksentekoa ohjaa Euroopan keskuspankin strategia. Se uudistui vuonna 2021.

Suomen Pankki ylläpitää osaltaan rahoitusvakautta Suomessa. Se arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä, tuottaa rahoitustilastoja ja valmistelee makrovakauspolitiikkaa. Vuonna 2021 Suomen Pankki edisti kotimaista rahoitusvakautta erityisesti liiallista velkaantumista ehkäisevillä toimenpiteillä. Rahoitussektorin rooli ilmastonmuutoksen torjujana korostui.

Suomen Pankki vastaa eurokäteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Rahahuollon ohella Suomen Pankin vastuulla on yleisvalvonta eli kotimaan maksu- ja arvopaperien selvitysjärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden arviointi. Vuonna 2021 koronapandemian myötä vahvistui, että käteisen käyttö vähenee ja maksutavat muuttuvat.

Valuuttavarannon hallussapito ja hoito kuuluvat Suomen Pankin lakisääteisiin tehtäviin. Vuonna 2021 Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuottokehitys oli positiivinen. Osake- ja kiinteistösijoitukset tuottivat erityisen hyvin, mutta korkosijoituksille vuosi oli haastava. Vastuullisuus nousi vahvasti Suomen Pankin sijoitustoiminnan neljänneksi tavoitteeksi turvallisuuden, likvidiyden ja tuoton rinnalle. Tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku.

Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Pankki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää talousosaamista Suomessa. Vuonna 2021 Suomen Pankin rahamuseo laajensi toimintaansa talousosaamiskeskukseksi.

Keskuspankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta. Pankin toiminta-ajatus pohjautuu kestävän taloudellisen vakauden rakentamiseen ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.