Vuonna 2021 Suomen Pankki keskittyi edellisenä vuonna uudistamansa strategian toimeenpanoon ja vahvistamiseen.

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää.

Suomen Pankin strategia mahdollistaa sen, että Suomen Pankki voi toteuttaa tehtäväänsä kestävän talouden ja vakauden rakentajana.

Vuonna 2021 Suomen Pankki kiinnitti huomiota erityisesti toimintaympäristön muutosten arviointiin, sillä muutokset haastavat strategiaa nyt ja tulevaisuudessa. Muutokset liittyvät esimerkiksi tuottavuuden ja investointien kasvun hidastumiseen sekä väestön ikääntymiseen.

Suomen Pankki kehittää johtamiskulttuuria yhdessä Finanssivalvonnan kanssa

Koronapandemian jatkuessa vuonna 2021 Suomen Pankin henkilöstö työskenteli edelleen pääsääntöisesti etänä. Tänä aikana työhyvinvoinnissa korostuivat selkeä työnantajaviestintä sekä työyhteisön ja palautumisen merkitys.

Henkilöstön työtyytyväisyyden kehitystä seurattiin jatkuvasti, ja hyvät tulokset saivat myös tunnustusta.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta uudistivat yhteisessä työhyvinvointi-hankkeessaan toimintatapoja sekä valmistautuivat hybridityöskentelyyn.

Lisäksi Suomen Pankki ja Finanssivalvonta julkaisivat syksyllä 2021 yhteisen johtamisvision. Se on näkemys, jonka avulla molemmat organisaatiot kehittävät johtamistaan ja ohjaavat esihenkilöiden työtä päivittäisjohtamisessa.

Suomen Pankki seuraa jatkossa hiilijalanjälkeään entistä tarkemmilla mittareilla

Suomen Pankki siirtyi vuonna 2021 hyödyntämään maailmanlaajuisesti käytössä olevaa hiilijalanjäljen laskentatapaa oman toimintansa arvioinnissa. Tämän myötä mukaan tuli uusia, ennen katveessa olleita päästölähteitä.

Entistä yksityiskohtaisemman laskentamenetelmän tuloksena Suomen Pankin hiilijalanjälki kasvoi aiemmasta.

Tietotilinpäätös avaa tiedonhallintaa Suomen Pankissa

Suomen Pankki kehittää tiedonhallintaan, dataan ja analytiikkaan liittyviä prosessejaan jatkuvasti. Tavoitteena on varmistaa ajantasaisuus, asianmukaisuus ja kattavuus toimintaympäristön muuttuessa.

Julkishallinnon tiedonhallintaan liittyvän lakimuutoksen myötä Suomen Pankki täydentää vuosikertomustaan jatkossa tietotilinpäätöksellä.

Tietotilinpäätöksen tarkoitus on avata tiedon merkitystä keskuspankin toiminnalle, kertoa mielenkiintoisia asioita ja lukuja keskuspankin tehtävistä ja avata tiedonhallinnan ajankohtaisia asioita.

Lisäksi Suomen Pankki kerää tietoa analyysitöistä sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista.