Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
1 Kulta ja kultasaamiset 2 537 2 434
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 180 8 461
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 5 016 1 973
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 7 164 6 488
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 360 295
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 36 113 21 779
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 0 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 001 65 657
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 89 825 65 477
Muut arvopaperit 176 180
8 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset 33 983 56 871
Osuudet EKP:ssä 177 165
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset 741 741
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset 8 263 6 872
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) 24 802 49 093
9 Muut saamiset 608 625
Euroalueen metallirahat 38 45
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus 92 101
Muu vaihto-omaisuus 34 35
Muut 444 445
Yhteensä 175 782 156 121
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA
1 Liikkeessä olevat setelit 26 100 24 243
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 124 607 110 864
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 101 054 89 190
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 23 553 21 674
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 306
4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 2 708 5 608
5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 388 2 743
6 Valuuttamääräiset velat euroalueelle
7 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle
8 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 4 326 1 402
9 Eurojärjestelmän sisäiset velat
10 Muut velat 448 133
11 Arvonmuutostilit 3 623 2 876
12 Varaukset 5 309 5 237
13 Oma pääoma ja rahastot 2 915 2 873
Kantarahasto 841 841
Vararahasto 2 074 2 032
14 Tilikauden voitto 52 142
Yhteensä 175 782 156 121