Valuuttavarannon hallussapito ja hoito kuuluvat Suomen Pankin lakisääteisiin tehtäviin. Vuonna 2021 Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuottokehitys oli positiivinen. Osake- ja kiinteistösijoitukset tuottivat erityisen hyvin, mutta korkosijoituksille vuosi oli haastava. Vastuullisuus nousi vahvasti Suomen Pankin sijoitustoiminnan neljänneksi tavoitteeksi turvallisuuden, likvidiyden ja tuoton rinnalle. Tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku.

Suomen Pankin varallisuuden hallinta turvaa rahoitusvarallisuuden arvon ja kyvyn tukea pankkijärjestelmän maksuvalmiutta tarvittaessa.

Suomen Pankin taloudelliset riskit muodostuvat markkina-, luotto- ja likviditeettiriskeistä. Suomen Pankki hallitsee sijoitustoiminnan riskejä hajauttamalla ja noudattamalla sijoituksille ja sijoitustoiminnalle asetettuja riskirajoitteita.

Suomen Pankin vakavaraisuus riittää kattamaan tehtävien hoitamisesta aiheutuvat riskit.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden tuotot kasvoivat

Vuoden 2021 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuus oli noin 11 mrd. euroa. Se koostui kulta- ja valuuttavarannosta sekä osake- ja kiinteistörahastosijoituksista.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoituksia ohjaa pankin johtokunnassa vuosittain päätettävä sijoituspolitiikka. Yli puolet Suomen Pankin korkosijoitusvarallisuudesta on sijoitettu valtioiden velkakirjoihin ja keskuspankkitalletuksiin.

Korkosijoitusvarallisuuden lisäksi Suomen Pankki hallinnoi pitkäaikaista sijoitussalkkua. Vuonna 2021 Suomen Pankin pitkäaikainen sijoitustoiminta koostui osake- ja kiinteistösijoituksista, joita se toteutti epäsuorasti rahastojen kautta.

Pitkäaikaisella sijoitustoiminnalla on muuhun rahoitusvarallisuuteen verrattuna korkeampi tuotto-odotus ja alhaisempi likviditeettivaatimus.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden kokonaistuotto vuonna 2021 oli 8,6 % eli 866 milj. euroa (0,5 %, 76 milj. euroa v. 2020).

Suomen Pankin tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku

Vastuullinen sijoittaminen on keskeinen osa Suomen Pankin varallisuuden hallintaa. Suomen Pankki on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Vuonna 2021 Suomen Pankki asetti omille sijoituksilleen hiilineutraalisuustavoitteen ja julkisti ilmastotiekarttansa ensimmäiset välitavoitteet, joiden on tarkoitus varmistaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen.

Suomen Pankin kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen mukaan koko sen sijoitusvarallisuuden, kultaa lukuun ottamatta, tulee olla hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Vuoden 2021 aikana Suomen Pankki antoi myös julkisen tukensa kansainväliselle ilmastonmuutoksen uhkiin ja mahdollisuuksiin keskittyneelle TCFD-raportointikehikolle (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

TCFD-suositusten avulla yritykset, sijoittajat ja rahoittajat voivat raportoida ilmastoriskinsä yhteisesti hyväksyttyjen määrittelyjen avulla. Suomen Pankki on julkisesti sitoutunut tukemaan näitä suosituksia, ja se kehittää omaa raportointiaan ottamaan huomioon ne.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden hallinta vuonna 2021