Vuonna 2021 Suomen Pankin henkilöstö jatkoi työskentelyä pääsääntöisessä etätyössä. Koronapandemian aikana työhyvinvoinnissa korostuvat selkeä työnantajaviestintä sekä työyhteisön ja palautumisen merkitys. Suomen Pankin henkilöstötutkimusten hyvät tulokset saivat tunnustusta.

Suomen Pankissa työskentelee 378 työntekijää rahapolitiikan ja tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden, pankkitoiminnan sekä rahahuollon parissa.

Ydintoimintojen lisäksi Suomen Pankilla on vahva oma osaaminen esimerkiksi IT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon, viestinnän ja talousosaamisen sekä kielipalveluiden alueilla.

Suomen Pankin henkilöstön keski-ikä on 46,5 vuotta. Henkilöstöstä 47 % on naisia ja 53 % miehiä. Suomen Pankissa viihdytään, ja henkilöstö on sitoutunutta. Pankkilaisuus kestää keskimäärin 15,7 vuotta.

Pääsääntöinen etätyö korosti selkeän viestinnän ja yhteisöllisyyden tarvetta

Suomen Pankin henkilöstö jatkoi koronapandemiasta johtuen työskentelyä pääsääntöisessä etätyössä. Toimistolla hoidettiin vain sellaiset tehtävät, joiden tekeminen ei etätyönä ollut mahdollista.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen kriisiorganisaatio seurasi koronatilannetta jatkuvasti ja viesti työnantajan koronalinjauksista ja toimintaohjeista säännöllisesti henkilöstölle.

Suomen Pankki selvitti henkilöstön työhyvinvointia koronapandemian aikana työhyvinvointikyselyillä. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 83 % Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työntekijöistä.

Henkilöstö koki, että koronaviestintä ja ohjeistus on ollut selkeää. Myös työnantajan koronatoimiin oltiin tyytyväisiä.

Työyhteisön ja työkavereiden merkitys oli kirkastunut, mutta samalla henkilökohtaisen, yksilöön liittyvän työhyvinvoinnin ja palautumisen koettiin pääsääntöisessä etätyössä heikentyneen.

Uudistuva työ -hanke luo uusia toimintatapoja

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisessä Uudistuva työ -hankkeessa uudistetaan yhteisiä toimintatapoja sekä kerätään vinkkejä ja kokemuksia hybridityöskentelyä varten.

Koronatilanteen vakiinnuttua ja laajan etätyösuosituksen päätyttyä marraskuun alussa Suomen Pankissa valmistauduttiin hybridityöhön siirtymiseen. Tavoitteena oli kerätä käytännön kokemuksia etä- ja lähityön yhdistämisestä.

Marraskuun lopussa koronatilanne heikentyi jälleen, ja kriisiorganisaatio päätti henkilöstön siirtymisestä takaisin pääsääntöiseen etätyöhön toimintojen jatkuvuuden sekä terveysturvallisuuden varmistamiseksi.

Suomen Pankki on Suomen innostavimpien työpaikkojen joukossa

Suomen Pankki seuraa henkilöstön työtyytyväisyyttä joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Suomenpankkilaiset vastasivat marraskuussa tehtyyn henkilöstötutkimukseen aktiivisesti. Tutkimuksen vastausprosentti oli erittäin hyvä, 85,4 %.

Suomen Pankin henkilöstötutkimuksen kokonaistulos asettui Eezyn PeoplePower -mittaristossa hyvälle tasolle. Edelliseen tutkimukseen verrattuna tuloksissa näkyi positiivista kehitystä eikä juurikaan heikentymistä.

Työtyytyväisyyden kehittymistä seurataan Suomen Pankissa PeoplePower -indeksillä.

PeoplePower -indeksin tulos 73,6 asteikolla 0–100 oli selvästi yli Suomen asiantuntijanormin (71,5). Noin 38 % organisaatioista saavuttaa tutkimuksessa vastaavan tason. Myös johtajuusindeksi (73,4) ylitti tavoitteen mukaisesti Suomen asiantuntijanormin (71,4).

Henkilöstötutkimuksen tulos yltää Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustukseen, joka myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower -tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

Suomen Pankki on työnantajana #vakaamutteivakava

Suomen Pankki on vakaa ja vastuullinen työnantaja. Suomen Pankki on mukana valtakunnallisissa Vastuullinen työnantaja- ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjoissa kehittämässä osaltaan työelämän vastuullisuutta.

Suomen Pankki lisäsi vuoden 2021 aikana työnantajakuvaviestintäänsä erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa pankki viesti säännöllisesti avoimista työpaikoista ja pankkilaiset kertoivat uratarinoissaan työskentelystä keskuspankissa.

Keväällä julkaistiin seitsemän uratarinaa, ja kesätyöntekijät kertoivat kesätyöarjestaan yhdeksässä kesätyöblogissa.

Suomen Pankki valittiin LinkedIn Talent Awardseissa 2021 Pohjoismaiden alueen kolmen parhaan työnantajabrändin joukkoon alle 1 000 työntekijän organisaatioiden kategoriassa.

Suomen Pankki on yksi kaupallisen alan opiskelijoiden suosikkityönantajia ja yksi suosituimmista työnantajista julkisella sektorilla.

Suomen Pankille nuorten työllistäminen on tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. Suomen Pankissa työskentelee vuosittain noin 30 kesätyöntekijää.

Vastuullinen työnantaja
Vastuullinen kesäduuni
Pankissa töissä – tutustu uratarinoihin
Suomen Pankin kesätyöblogi

Uusi Young Professionals -ohjelma alkoi vuonna 2021

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan Young Professionals -ohjelma eli YP-ohjelma tarjoaa vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille tai jo muutaman vuoden työelämässä olleille ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä keskuspankin ja rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen ydintoimintoihin ja kehittyä finanssialan huippuammattilaiseksi.

Young Professionlas -ohjelmassa aloitti syyskuussa yhteensä yhdeksän harjoittelijaa ekonomistien ja muiden talousosaajien, datatieteen ja digitalisaation sekä juridiikan tehtäväalueilla.

Osallistujat kiertävät ohjelman aikana kuuden kuukauden jaksoissa kolmessa eri tehtävässä ja tutustuvat tehtäväalueisiin käytännön työn kautta.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan edellinen Young Professionals
-ohjelma toteutettiin vuosina 2018–2020.

Lue lisää Young Professionals -ohjelmasta