Suomen Pankki vastaa eurokäteisen saatavuudesta ja liikkeeseenlaskusta Suomessa. Rahahuollon ohella Suomen Pankin vastuulla on yleisvalvonta eli kotimaan maksu- ja arvopaperien selvitysjärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden arviointi. Vuonna 2021 koronapandemian myötä vahvistui, että käteisen käyttö vähenee ja maksutavat muuttuvat.

Digitaaliset maksutavat ovat yleistyneet, ostosten tekeminen on siirtynyt laajemmin verkkokauppaan, ja mobiilimaksaminen on syrjäyttänyt jo jonkin verran korttimaksamista.

Koronapandemia on vahvistanut maksamisen muutosta. Pandemian pitkittymisen vuoksi on todennäköistä, että muutoksista tulee pääosin pysyviä.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän kautta välitettyjen maksujen määrä kasvoi edelleen

Suomen Pankki tuottaa pankeille sekä muille rahoitusalan toimijoille eurojärjestelmän yhteiset TARGET-palvelut (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

TARGET2 on eurojärjestelmän operoima toisen sukupolven maksujärjestelmä. Pankkien toisilleen TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän kautta välittämien maksujen lukumäärä kasvoi vuonna 2021. Maksujen arvo sen sijaan hieman laski vuoteen 2020 verrattuna.

Sekä Euroopan komissiolla että eurojärjestelmällä on uusi, vähittäismaksamisen kehittämiseen liittyvä strategia. Yhtenä tavoitteena on tilisiirtoihin pohjautuvan pikamaksamisen edistäminen.

Euroopan keskuspankin (EKP) kesällä 2020 tekemän päätöksen mukaan kaikkien TARGET2-järjestelmässä olevien ja SEPA-pikasiirron käyttöön sitoutuneiden maksupalveluntarjoajien tulee olla saavutettavissa myös TIPS-palvelun (TARGET Instant Payment Settlement) kautta.

Ensimmäiset suomalaiset pankit liittyivät eurojärjestelmän TIPS-pikamaksupalveluun vuoden 2021 lopussa.

EKP:n neuvoston hanke etsii konkreettista muotoa digitaaliselle eurolle

EKP:n neuvosto käynnisti vuonna 2021 kaksivuotisen tutkimus- ja määrittelyhankkeen, jossa digitaaliselle eurolle eli euroalueen digitaaliselle keskuspankkirahalle haetaan konkreettista muotoa.

Digitaalinen euro täydentäisi tulevaisuuden maksuvälineiden kirjoa ja parantaisi talouden toimintavarmuutta, sillä muista sähköisistä maksuvälineistä poiketen se ei olisi riippuvainen euroalueen ulkopuolisten yritysten järjestelmistä.

Digitaaliseen euroon ja sen toteutustapaan liittyy kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä. Toteutustavasta riippuen sen vaikutukset talouteen ja rahoitusvakauteen ovat erilaisia.

Alkaneen hankkeen on määrä selvittää, miten toteutettuna digitaalisen euron hyödyt olisivat mahdollisimman suuret ja riskit pienet.Seuraava artikkeli

Vuonna 2021 otettiin askel kohti digitaalista euroa