Suomen Pankki tuottaa pankeille sekä muille rahoitusalan toimijoille eurojärjestelmän yhteiset TARGET-palvelut. Vuoden 2021 aikana Suomen Pankki osallistui aktiivisesti eurojärjestelmän laajuisiin markkinainfrastruktuurin kehittämishankkeisiin TARGET-palveluiden parantamiseksi.

TARGET-palveluihin kuuluvat maksujärjestelmäpalvelut (TARGET2), pikamaksupalvelut (TIPS) ja selvitysjärjestelmäpalvelut (T2S).

TARGET2 on yksi maailman suurimmista maksujärjestelmistä. Sen omistavat eurojärjestelmän keskuspankit. Järjestelmässä on tili yli tuhannella luottolaitoksella.

Suomen Pankilla oli omassa TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässään vuoden 2021 lopussa tiliasiakkaana 24 kotimaista ja pohjoismaista pankkia sekä liitännäisjärjestelmää.

Vuonna 2021 TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä välitettiin päivittäin keskimäärin 3 600 maksua – keskimäärin 41 mrd. euron arvosta päivässä.

Maksujen lukumäärä on viime vuosina kasvanut, ja vuonna 2021 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna jopa 41 %. Maksujen arvo sen sijaan hieman laski vuoteen 2020 verrattuna.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän osuus koko TARGET2-järjestelmän tapahtumien lukumäärästä on noin yksi prosentti ja arvosta kaksi prosenttia.

Uusi TARGET-järjestelmä eteni testausvaiheeseen vuonna 2021

TARGET2-maksujärjestelmän viimeinen toimintavuosi on 2022. Se  korvataan uudella TARGET-järjestelmällä marraskuussa 2022.

Suomen Pankki on aktiivisesti mukana kehittämässä uutta järjestelmää, jossa asiakkaille tarjotaan maksu- ja likviditeetinhallintapalveluita, kuten nykyäänkin.

Uuden järjestelmän käyttöönottoon tähtäävässä T2-T2S- konsolidaatiohankkeessa (englanniksi) käynnistyi kesäkuussa järjestelmän keskuspankkitestausvaihe.

Syyskuussa TARGET-osapuolet pääsivät testaamaan yhteyttä uuteen järjestelmään. Järjestelmän varsinainen käyttäjätestaus aloitetaan vuoden 2022 alussa.

Suomen Pankki järjesti vuoden 2021 aikana osapuolilleen useita infotilaisuuksia sekä käyttäjäkoulutuksia hankkeen tiimoilta.

Vuonna 2021 suomalaisia pankkeja liittyi TIPS-pikamaksupalveluun

Ensimmäiset suomalaiset pankit liittyivät vuoden 2021 lopussa eurojärjestelmän TIPS-pikamaksujärjestelmään (englanniksi) (TARGET Instant Payment Settlement).

Myös suomalaisten pankkien pääasiallisena pikasiirtomaksujärjestelmänä käytetty EBA Clearingin RT1-järjestelmä siirsi likviditeetinhallintansa TIPS-järjestelmään joulukuussa 2021.

Taustalla oli Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston kesällä 202o tekemä päätös (englanniksi). Sen mukaan kaikkien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat mukana TARGET2-järjestelmässä ja sitoutuneet SEPA-pikasiirron (englanniksi) käyttöön, tulee olla saavutettavissa myös TIPS-palvelun kautta.

Samalla kaikkien pikamaksupalveluita tarjoavien ACH-selvityskeskusten (Automatic Clearing House) on siirrettävä nykyiset rahatilinsä TARGET2-järjestelmästä TIPS-järjestelmään.

Päätös poistaa raja-aitoja eurooppalaisen pikamaksamisen tieltä, sillä pikasiirtoja välittävät maksupalveluntarjoajat, osapuolet ja viime kädessä loppuasiakkaat ovat siten kaikki tavoitettavissa TIPS:n kautta.

Suomen Pankki toimi vuoden 2021 aikana aktiivisesti eurojärjestelmän työryhmissä EKP:n neuvoston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi ja tuki osapuoliaan TIPS-järjestelmään liittymisessä.

Vuonna 2021 päätettiin eurojärjestelmän vakuushallinnan siirtymisestä T2S-alustalle

Eurojärjestelmän uusi yhteinen ECMS-vakuushallintajärjestelmä (englanniksi) (Eurosystem Collateral Management System) tulee korvaamaan kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien kansalliset vakuushallintajärjestelmät marraskuussa 2023.

EKP:n neuvosto päätti (englanniksi) huhtikuussa 2021, että ECMS:n käyttöönoton myötä kansalliset keskuspankit voivat ottaa rahapolitiikan vastapuolille myönnettyjä luottojen vakuuksia vastaan vain TARGET2-Securities-järjestelmään (T2S) kuuluvien arvopaperikeskusten kautta.

T2S on eurojärjestelmän rakentama arvopaperikaupan selvitysalusta, jossa kauppojen selvitys tapahtuu keskuspankkirahassa.

Suomen Pankki on valmistellut Suomen arvopaperikeskuksen Euroclear Finlandin (EFi) liittymistä T2S:ään yhteistyössä EFi:n, EKP:n ja Suomen markkinoiden kanssa.

EKP:n Market Infrastructure Board (MIB) vahvisti kesällä 2021, että EFi liittyy T2S:ään (englanniksi) 11.9.2023.

Suomen Pankki tarjoaa osapuolilleen keskuspankkirahatilejä T2S-järjestelmässä ulkomailla tapahtuvaa arvopaperiselvitystä varten jo nyt, mutta tilien määrä tulee kasvamaan EFin T2S-migraation myötä.

TARGET-järjestelmät toimivat luotettavasti vuonna 2021

TARGET-järjestelmät toimivat luotettavasti koko vuoden 2021 ajan, eikä merkittäviä häiriöitä esiintynyt.

EKP:n käynnistämä ulkopuolinen tarkastus TARGET-järjestelmissä vuonna 2020 tapahtuneista häiriöistä (englanniksi) saatiin päätökseen.

Tarkastuksen tulokset (englanniksi) julkaistiin heinäkuussa 2021, ja ne sisälsivät yhteensä kahdeksantoista muun muassa toiminnan jatkuvuuteen ja testaukseen sekä kriisiviestintään liittyvää suositusta.

Eurojärjestelmä on jo ryhtynyt tarvittaviin toimiin, ja joulukuussa 2021 EKP julkaisi toimintasuunnitelman (englanniksi) tarkastuksessa nostettujen suositusten toimeenpanemiseksi. Työ jatkuu vielä tulevina vuosina.