Vuonna 2021 Suomen Pankki keskittyi johtokunnan joulukuussa 2020 päättämän strategian toteutukseen, arvojen vahvistamiseen ja toimintaympäristön muutosten arviointiin.

Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja

Suomen Pankin toiminta-ajatus on kiteytetty muotoon "Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja". Toiminta-ajatus nojaa lainsäädäntöön, ja sitä toteutetaan sekä kansallisen keskuspankin että eurojärjestelmän jäsenen rooleissa.

Toiminta-ajatusta täydentää yhteenveto Suomen Pankin ydintehtävistä:

  • Pidämme yllä hintavakautta.
  • Edistämme rahoitusjärjestelmän vakautta.
  • Huolehdimme maksujärjestelmän tehokkuudesta ja turvallisuudesta.
  • Tuemme kestävää kasvua ja korkeaa työllisyyttä Suomessa ja EU:ssa.

Suomen Pankin visio viitoittaa toiminnan päämäärän

Suomen Pankin tavoitteena on olla vaikuttava ja arvostettu keskuspankki, joka ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa päämääränään kansalaisten hyvinvointi.

Suomen Pankin toiminnan keskiössä oli vuonna 2021 viisi painopistettä:

  1. koronakriisin vaikutusten arviointi ja ratkaisut
  2. panostus EKP:n rahapolitiikan strategian arviointiin ja uudistamiseen
  3. eurojärjestelmän digitaalisen keskuspankkirahan valmistelu
  4. tiedolla johtaminen ja vaikuttaminen
  5. kotimainen talouspoliittinen vaikuttaminen ja talousosaamisen edistäminen.

Suomen Pankin strategia toimiva muuttuvassa toimintaympäristössä

Vuonna 2021 Suomen Pankki järjesti kolme ylimmän johdon strategiaan liittyvää verkkoseminaaria.

Ensimmäisen seminaarin aiheena oli johtaminen, ja sen tuloksena luotiin Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle yhteinen johtamisvisio. Se on jaettu käsitys pitkäjänteisestä esihenkilötyöstä, jonka avulla hyvinvoiva työyhteisö saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Kahdessa muussa verkkoseminaarissa Suomen Pankin ylin johto tarkasteli strategian toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminta-ajatuksen, vision ja toimintaa ohjaavien periaatteiden arvioitiin olevan ajan tasalla ja antavan hyvän perustan Suomen Pankin toiminnalle ja kehittämiselle.

Linkkejä

Suomen Pankin toiminta, arvot ja strategia

Suomen Pankin mittaritavoitteet ja niiden toteutuminen 2021

Suomen Pankin organisaatio

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus Suomen Pankissa