Keskuspankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta. Pankin toiminta-ajatus pohjautuu kestävän taloudellisen vakauden rakentamiseen ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia ja rahoitusjärjestelmä luotettava. Suomen Pankilla on roolinsa myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Suomen Pankki on myös sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen ydintoiminnassaan.

Vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.

Pankki raportoi vastuullisuusohjelmansa tavoitteiden toteutumisesta vuosikertomuksessa ja henkilöstötilinpäätöksessä.

Vastuullisuusohjelman toimeenpanoa ohjaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen, liki 50 henkinen, vastuullisuusverkosto, joka kokoontui säännöllisesti vuonna 2021. Vastuullisuusverkoston ohjausryhmää vetää johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Suomen Pankin vastuullisuus faktoina