Suomen Pankin yhtenä strategisena painopisteenä on edistää kansalaisten talousosaamista. Tammikuussa 2021 pääjohtaja Olli Rehn luovutti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille Suomen Pankin johdolla valmistellun ehdotuksen talousosaamisen kansallisesta strategiasta. Rahamuseon vuonna 2021 uudistettu toiminta tukee tätä yhteistyössä muiden talousosaamisen toimijoiden kanssa.

Suomen ensimmäisen kansallisen talousosaamisen strategiaehdotuksen valmistuttua Suomen Pankki haluaa olla keskeinen toimija myös strategian toteuttamisessa.

Suomen Pankki on tukenut oikeusministeriötä talousosaamisen strategian jatkotoimissa vuoden 2021 aikana.

Oikeusministeriö sai strategian toteuttamiseen vuonna 2022 alkavan budjettirahoituksen. Suomen Pankilla on myös edustus oikeusministeriön vetämässä taloudenhallinnan neuvottelukunnassa.

Suomen Pankin tavoitteena on saada kansalaiset kiinnostumaan taloudesta

Suunnittelukaudella 2021–2023 Suomen Pankin yhtenä strategisena painopisteenä on kotimainen talouspoliittinen vaikuttaminen ja talousosaamisen edistäminen.

Tavoitteena on saada kansalaiset kiinnostumaan taloudesta ja opettaa heidät ymmärtämään makrotalouden ja rahapolitiikan merkitys omalle taloudelliselle toiminnalleen.

Tämä toimii perustana sille, että kansalaiset osaavat tehdä omassa taloudessaan parhaita mahdollisia päätöksiä.

Suomen Pankki laajensi vuonna 2021 rahamuseon toimintaa talousosaamiskeskukseksi

Suomen Pankki laajensi rahamuseon toimintaa vuoden 2021 aikana museosta ja vierailukeskuksesta myös talousosaamiskeskukseksi.

Rahamuseon uusi missio on talous tutuksi kaikille – oma talous hallintaan. Visiona on suomalaisten talousosaaminen maailman parasta vuoteen 2030 mennessä, mikä on sama kuin kansallisen talousosaamisen strategian visio.

Koronapandemian takia rahamuseo oli pitkään suljettuna, mikä mahdollisti perusteellisen toiminnan kehittämisen kansalaisten talousosaamisen edistämiseksi. Toiminnan uudistamista varten rahamuseon toimitiloja muutettiin, selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä ja toivomuksia, muokattiin rahamuseon sisältöjä, kuten vitriinimateriaaleja, multimediaa ja opastuksia, sekä pilotoitiin uutta toimintaa.

Uutena toimintamuotona rahamuseossa on käytössä yhteistyökumppaneiden pelisovellukset Taloussankari sekä Välttämätön, tarpeellinen, turha.

Rahamuseossa järjestetään erilaisia yhteydenpito- ja keskustelutilaisuuksia sekä seminaareja yhteistyössä toimijaverkoston kanssa.

Talousosaamiskeskuksen avulla Suomen Pankki tekee rahamuseosta taloustiedon jakamisen sekä sidosryhmien ja kansalaisten fyysisen ja virtuaalisen kohtaamisen paikan.

Rahamuseon uusi toiminta palvelee aiempaa paremmin kouluja ja opettajia sekä muita talousosaamisen edistämisen yhteistyökumppaneita. Suomen Pankin Opi taloudesta -sivustolla on julkaistu talousopetuksessa käytettävää materiaalia kolmella eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, yhteistyössä Vaasan yliopiston professorin Panu Kalmin kanssa.

Suomen Pankki arvioi ja kehittää talousosaamiskeskusta jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja museokävijöiden kanssa.

Lisäksi Suomen Pankki pyrkii löytämään uusia kohderyhmiä erityisesti niiden kansalaisten keskuudesta, joiden talousosaamista tulee vahvistaa.

Oppilaitosyhteistyöllä edistetään nuorten talousosaamista

Nuoret ovat talousosaamisen edistämisen keskeisin kohderyhmä. Heidät on helppo tavoittaa laaja-alaisessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Suomen Pankki organisoi ja hoitaa yhteydenpidon Euroopan keskuspankkiin ja muihin kansallisiin keskuspankkeihin vuosittain järjestettävässä Generation €uro -kilpailussa.

Suomen Pankki järjestää vuosittain opettajille Talous tutuksi -koulutuksia yhteistyössä Finanssiala ry:n, Historian ja yhteiskuntaopettajien liiton HYOL ry:n, Opetushallituksen, Pörssisäätiön sekä Talous ja nuoret TATin kanssa. Suomen Pankilla on koulutusten vetovastuu vuosina 2021–2022.

Suomen Pankki on edustettuna myös Opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutus -hankkeen ohjausryhmässä. Helsinki Graduate School of Economics julkisti syksyllä 2021 Talous-kurssin, jota Suomen Pankki oli rahoittamassa.

Suomen Pankin johtokunnan jäsenet ja asiantuntijat vierailevat säännöllisesti oppilaitoksissa pitämässä talousaiheisia luentoja.

Suomen Pankki on ollut mukana myös Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen koordinoimassa Taloustaitohankkeessa, jossa Suomen Pankin työntekijät ovat opettaneet taloustaitoja syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Suomen Pankki on mukana talousosaamisen kansainvälisissä verkostoissa

Suomen Pankki on aktiivisesti mukana talousosaamisen kansainvälisessä toiminnassa.

Suomen Pankki on Suomen ainoa täysjäsen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) kansainvälisessä talousopetusverkostossa (OECD/INFE, International Network on Financial Education) ja on mukana myös verkoston kahdessa työryhmässä.

Suomen Pankki on esitellyt talousopetusverkostolle Suomen talousosaamisen strategiaa. Lisäksi Suomen Pankki tiedottaa kansallisille sidosryhmille kaksi kertaa vuodessa järjestettävistä kokouksista sekä verkostossa julkaistavien tutkimusten tuloksista.

Verkoston lisäksi Suomen Pankki tekee yhteistyötä eri maiden talousosaamisen tutkijoiden kanssa.