Suomen Pankin tutkimuksia julkaistiin vuonna 2021 lähes ennätysmäärä. Tutkimusteemoihin vaikuttivat sekä Euroopan keskuspankin strategiauudistus että koronapandemian jatkuminen. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitosten 30-vuotisjuhlakonferenssi kokosi yhteen sekä keskuspankkien pääjohtajia että nousevien talouksien eturivin tutkijoita.

Vuonna 2021 Suomen Pankin tutkimuksia julkaistiin lähes ennätysmäärä tieteellisissä aikakausijulkaisuissa, ja etenkin julkaisut korkealaatuisimmissa lehdissä lisääntyivät selvästi.

Suomen Pankki järjesti myös useita tieteellisiä verkko- ja hybridikokouksia.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT, The Bank of Finland Institute for Emerging Economies) 30-vuotista taivalta juhlistavassa konferenssissa (englanniksi) esiintyivät muun muassa Venäjän ja Kiinan keskuspankkien pääjohtajat.

Euroopan keskuspankin strategia-arviota pohjustavassa taustatyössä kartoitettiin vuoden 2021 aikana rahapolitiikan eri osa-alueiden tutkimusta.

Suomen Pankin tutkijat tekivät kansainvälistä yhteistyötä

Suomen Pankin tutkijat osallistuivat vuoden 2021 aikana muun muassa raha- ja finanssipolitiikan vuorovaikutukseen (englanniksi) ja rahoitusvakauteen (englanniksi) liittyneiden työryhmien työhön.

Suomen Pankin tutkijat analysoivat Euroopan keskuspankin (EKP) inflaatiotavoitteen symmetrisyyttä (englanniksi) vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Teema nousi keskeiseksi strategia-arviossa.

Suomen Pankissa tehtiin myös kansainvälinen asiantuntijakysely keskuspankin optimaalisesta inflaatiotavoitteesta (englanniksi).

BOFIT:n analyysissä korostuivat vuonna 2021 esimerkiksi Kiinan kiinteistösektorin ongelmat ja riskit. Koronapandemian ja kauppasotien vaikutusten arviointia maailmantalouteen ja suuriin nouseviin talouksiin jatkettiin.

Suomen Pankin tutkimuksen keskustelualoitteita 2021

Vuoden 2021 keskustelualoitteiden (englanniksi) kirjoittajat tutkivat muun muassa inflaation ennustamista (englanniksi) (Manuel Martins ja Fabio Verona), korkojen aikarakenteen dynamiikkaa (englanniksi) (Markus Sihvonen), Yhdysvaltain keskuspankin uutta inflaatiotavoitetta (englanniksi) (Seppo Honkapohja ja Nigel McClung), yksilöllisistä eroista johtuvaa talous- ja rahapolitiikan epätasaista välittymistä (englanniksi) (Francesco D'Acunto, Daniel Hoang, Maritta Paloviita ja Michael Weber) sekä optimaalista lääkepatenttipolitiikkaa (englanniksi), jolla on vaikutuksia esimerkiksi rokotteiden kehittämiseen (Olena Izhak, Tanja Saxell ja Tuomas Takalo).

BOFIT:n keskustelualoitesarjassa julkaistiin muun muassa seuraavat tutkimukset:

Denis Davydov, Jukka Sihvonen ja Laura Solanko näyttävät tutkimuksessaan Who cares about sanctions? Observations from annual reports of European firms (englanniksi), että Euroopan maissa yritysten reaktiot, kun kyseessä ovat esimerkiksi Krimin laittoman miehityksen jälkeen asetetut pakotteet, ovat varsin erilaisia. Osaksi tätä selittää eri maiden taloudellinen integraatio Venäjän kanssa, mutta ei täysin.

Mikko Mäkisen tutkimuksessa Does a financial crisis change a bank’s exposure to risk? A difference-in-differences approach (englanniksi) osoitetaan, että pahiten vuoden 2008 kriisistä kärsineet venäläiset pankit muuttivat myöhemmin toimintaansa siten, että niiden vakavavaraisuusriskit vähenivät.

Eeva Kerolan ja Benoît Mojonin tutkimuksessa What 31 provinces reveal about growth in China? (englanniksi) käytetään aluetilastoja vaihtoehtoisen arvion laskemiseen Kiinan BKT:n kasvulle. Vaihtoehtoinen BKT-arvio lasketaan vuosineljänneksittäin ja julkaistaan BOFIT:n Kiina-tilastoissa.

BoF Economics Review -julkaisuja vuonna 2021

BoF Economics Review -sarjassa julkaistiin useita analyyseja vuonna 2021.

Teemoina olivat esimerkiksi Suomen talouskasvun pitkän aikavälin ennustaminen (englanniksi) inhimillisen pääoman avulla, kilpailu ja sääntely käteisnostoautomaattien (englanniksi) markkinoilla sekä kotitalouksien velka per tulot (englanniksi) -suhdetta koskevan viranomaisrajoituksen taloudellisten vaikutusten arviointi Suomen taloutta kuvaavan Aino-mallin avulla.

Suomen Pankin tieteellisiä julkaisuja kansainvälisissä lehdissä

Suomen Pankin tutkimustoiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on julkaista Suomen Pankissa tehtyjä tutkimusartikkeleita vertaisarviomenettelyä käyttävissä arvostetuissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Vuonna 2021 tällaisia tutkimusjulkaisuja syntyi ennätysmäärä (englanniksi).

Esimerkkejä vuonna 2021 julkaistuista tutkimuksista:

Michaela Elfsbacka-Schmöllerin ja Martin Spitzerin tutkimus Deep recessions, slowing productivity and missing (dis-)inflation in the euro area (englanniksi) tarkasteli viime vuosien inflaatiokehityksen taustatekijöitä euroalueella. Eero Tölön ja Matti Virénin tutkimus How much do non-performing loans hinder loan growth in Europe?(englanniksi) tarkasteli hoitamattomien lainojen vaikutusta pankkien luotonantoon euroalueella.

Sami Alpanda, Eleonora Granziera ja Sarah Zubairy tarkastelivat rahapolitiikan vaikuttavuutta eri talous- ja suhdannetilanteissa tutkimuksessaan State dependence of monetary policy across business, credit and interest rate cycles (englanniksi).

Kaikki kolme tutkimusta julkaistiin European Economic Review -lehdessä.

Adam Gulan, Markus Haavio ja Juha Kilponen arvioivat uudelleen Suomen 1990-luvun alun lamaan johtaneita ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä tutkimuksessaan Can large trade shocks cause crises? The case of the Finnish-Soviet trade collapse (englanniksi).

Gene Ambrocio ja Iftekhar Hasan laajensivat kuvaa valtionlainojen hinnoittelusta globaaleilla markkinoilla tutkimuksessaan Quid pro quo? Political ties and sovereign borrowing (englanniksi).

Molemmat tutkimukset julkaistiin Journal of International Economics -lehdessä.

Mikael Juselius ja Előd Takáts tarkastelivat väestön ikärakenteen yhteyttä inflaatioon eri maissa ja eri aikoina tutkimuksessaan Inflation and demography through time (englanniksi), joka julkaistiin Journal of Economic Dynamics and Control -lehdessä.

Zuzana Fungáčován, Rima Turkin ja Laurent Weillin tutkimus High liquidity creation and bank failures (englanniksi), joka analysoi venäläisten pankkien likviditeetin luonnin ja toimiluvan myöhemmän peruuttamisen välistä yhteyttä, julkaistiin Journal of Financial Stability -lehdessä.

Suomen Pankin tutkimusten esittely sidosryhmille

Suomen Pankin tutkimuksia esiteltiin vuonna 2021 eurojärjestelmän mallinnus- ja ennustetyöryhmissä, tutkimusverkostoissa sekä lukuisissa tutkimuskonferensseissa Suomessa ja ulkomailla.

Suomenpankkilaiset julkaisivat viisi kolumnia talouspoliittisen keskustelun kannalta keskeisellä VoxEU (englanniksi)-sivustolla.

Suomen Pankki järjesti vuonna 2021 kotimaisia ja kansainvälisiä kokouksia

Vuoden 2021 aikana Suomen Pankki järjesti ja oli mukana järjestämässä useita tieteellisiä tapahtumia ajankohtaisista politiikkakysymyksistä.

Syys-lokakuussa järjestettiin yhteistyötapahtumat New Avenues for Monetary Policy (englanniksi). Euroopan talouspoliittisen CEPR-tutkimusverkoston kanssa, Workshop on Banking and Finance in Emerging Markets (englanniksi) Strasbourg Universityn ja Fordham Universityn kanssa sekä Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal (englanniksi) yhdessä European Money and Finance Forum SUERF -järjestön kanssa.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 18th Emerging Markets Workshop järjestettiin joulukuussa yhteistyössä Itävallan ja Espanjan keskuspankkien kanssa.

Suomen Pankki järjesti myös erityissession teemasta Implications of Large Global Shocks on Macro Modelling keskuspankkien CEBRA-tutkimusjärjestön tapahtumassa.

Suomen Pankissa järjestettiin vuoden 2021 aikana verkkotapahtumina lukuisia lyhyitä seminaareja, joissa pankin omat ja vierailevat tutkijat esittelivät tutkimuksiaan.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin kansainvälinen yhteistyö vuonna 2021