Vuonna 2019 Suomen Pankki valmistautui Euroopan keskuspankin vuonna 2020 alkavaan strategia-arvioon. Suomen Pankin tutkimus auttaa osaltaan merkittävästi tässä valmistautumisessa. Suomen Pankin tutkimuksia julkaistiin vuoden aikana monissa arvostetuissa tieteellisissä aikakausjulkaisuissa. Lisäksi Suomen Pankki isännöi useita kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia.

Suomen Pankin tutkimuksen painopisteitä ovat raha- ja makrovakauspolitiikka, makrotalous, rahoitusjärjestelmä ja sen sääntely sekä nousevat taloudet.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosasto valmistautui Euroopan keskuspankin (EKP) vuonna 2020 alkavaan strategia-arvioon järjestämällä johtokunnan tutkimusseminaareja ja hyödyntämällä monipuolisesti rahapolitiikkamalleja. Suomen Pankki on jo aiemmin tutkinut EKP:n hintavakauden määritelmää ja rahapolitiikan reaktioiden symmetrisyyttä. Vuonna 2019 teema nousi vahvasti esiin myös EKP:n omassa viestinnässä.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa jatkettiin muun muassa analyysia Kiinan talouskasvun hidastumisesta ja maan rahoitusjärjestelmän kasvavista riskeistä. Lisäksi kauppasodan vaikutuksia tutkittiin monesta eri näkökulmasta.

Suomen Pankin tieteellisiä julkaisuja kansainvälisissä lehdissä

Suomen Pankin tutkimustoiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada Suomen Pankissa tehtyjä tutkimusartikkeleita julkaistuiksi vertaisarviomenettelyä käyttävissä arvostetuissa kansainvälisissä aikakauslehdissä. Vuonna 2019 Suomen Pankissa tehtyjä tutkimuksia julkaistiin useissa kansainvälisesti korketasoisissa tieteellisissä aikakauslehdissä. Seuraavassa on otanta julkaistuista tutkimuksista:

Gene Ambrocion tutkimus Rational Exuberance Booms julkaistiin Review of Economic Dynamics -lehdessä. Siinä tarkastellaan talouden ylikuumenemiseen johtavia mekanismeja.

Zuzana Fungáčová oli yhtenä kirjoittajana tutkimusartikkelissa Persistent and transient inefficiency: Explaining the low efficiency of Chinese big banks. Artikkelissa todetaan kiinalaisten valtion omistamien suurten pankkien kustannustehokkuuden olevan pysyvästi heikko. Tehottomuus johtuu siis rakenteellisista tekijöistä. Tutkimus julkaistiin China Economic Review -lehdessä.

Eeva Kerolan tutkimus In Search of Fluctuations: Another Look at China’s Incredibly Stable GDP Growth Rates julkaistiin Comparative Economic Studies -lehdessä. Tutkimuksessa todetaan Kiinan virallisten bruttokansantuotetilastojen liioittelevan maan talouskasvua ainakin vuodesta 2012 lähtien.

Juha Kilponen oli mukana Comparing Fiscal Consolidation Multipliers across Models in Europe -nimisessä tutkimuksessa, joka julkaistiin International Journal of Central Banking -lehdessä.

Maritta Paloviita oli yhtenä kirjoittajana tutkimuksessa Cognitive Abilities and Inflation Expectations, joka ilmestyi AEA Papers and Proceedings -julkaisussa.

Markus Sihvonen tarkasteli artikkelissaan Market selection with idiosyncratic uncertainty epärationaalisesti ja epätyypillisesti toimivien sijoittajien vaikutusta velkakirjojen markkinoihin. Artikkeli julkaistiin Journal of Economic Theory -lehdessä.

Seppo Honkapohjan artikkeli Price level targeting with evolving credibility julkaistiin Journal of Monetary Economics -lehdessä. Honkapohja valmisteli artikkelin yhdessä Kaushik Mitran (University of Birmingham) kanssa toimiessaan Suomen Pankin johtokunnassa.

Laura Solanko ja Zuzana Fungáčová olivat mukana kirjoittamassa tutkimusartikkelia Banking in the Transition Countries of Central, Southern, and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Artikkeli julkaistiin arvovaltaisessa Oxford Handbook of Banking -kirjassa.

Suomen Pankki julkaisi vuonna 2019 yhteensä 50 keskustelualoitetta

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos ja tutkimusyksikkö julkaisivat kumpikin 25 keskustelualoitetta.

Monet Suomen Pankin uusista tutkimushankkeista liittyvät rahapolitiikan strategioihin korkojen nollarajalla ja siten vuonna 2020 alkavaan EKP:n strategia-arvioon. Suomen Pankissa tehtiin myös alan johtaville tutkijoille suunnattu kyselytutkimus pankkien pääomavaatimuksista. Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen uusista tutkimushankkeista moni liittyi Kiinan talouden merkittäviin rakennemuutoksiin esimerkiksi pankkisektorilla.

Vuodesta 2017 toiminut Bank of Finland Economics Review -sarja julkaisee analyyseja, selvityksiä ja pienimuotoisia tutkimuksia. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos julkaisee myös Policy Brief -sarjaa.

Suomen Pankin tutkimusten esittely pankin ulkopuolella

Suomen Pankin tutkimuksia esiteltiin vuonna 2019 eurojärjestelmän mallinnus- ja ennustetyöryhmissä ja tutkimusverkostossa, tutkimuspäälliköiden kokouksessa, kansainvälisten suhteiden komiteassa, Baselin komitean tutkimustyöryhmässä sekä lukuisissa muissa tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla.

Suomenpankkilaiset julkaisivat vuoden 2019 aikana neljä blogia VoxEU-sivustolla. Suomen Pankin  tutkimuksista kirjoittivat kotimaisen median lisäksi muun muassa Bloomberg News, Moscow Times ja Handelsblatt.

Kansainvälisiä ja kotimaisia kokouksia

Suomen Pankki järjestää vuosittain tieteellisiä kokouksia ajankohtaisista politiikkakysymyksistä. Vuoden 2019 aikana Suomen Pankki järjesti ja oli mukana järjestämässä seuraavia tieteellisiä kokouksia:

Maaliskuussa Suomen Pankki järjesti Saariselällä Workshop on Empirical Macroeconomics -kokouksen. Pääpuhujina olivat tutkimusyksikön research fellowit Fabio Canova, Òscar Jordà (Federal Reserve Bank of San Francisco) ja Barbara Rossi (University of Pompeu Fabra).

Keväällä Suomen Pankki järjesti Rahatalous ja rahoitusmarkkinoiden instituutiot -seminaarin tohtori Juha Tarkan jäädessä eläkkeelle.

Huhtikuussa siirtymätalouksien tutkimuslaitos oli mukana järjestämässä Banking and Institutions -työpajaa pankkijärjestelmien ja instituutioiden välisistä yhteyksistä Münchenissä yhdessä Strasbourgin yliopiston ja saksalaisen ifo Instituten kanssa. Pääpuhujana oli professori Hans Degryse (KU Leuven).

Heinäkuussa Suomen Pankki järjesti pääjohtaja Olli Rehnin johdolla rahapoliittisen seminaarin nimeltään Monetary policy and future of EMU, jossa puhuivat muun muassa EKP:n pääekonomisti Philip Lane, Yhdysvaltain keskuspankin varapuheenjohtaja Richard Clarida ja Kiinan keskuspankin pääjohtaja Yi Gang.

Elokuussa Suomen Pankki järjesti yhteistyössä Fordham Universityn ja City University of Hong Kongin kanssa kansainvälisen konferenssin Kiinan talouskehityksestä. Konferenssin pääpaino oli Kiinan talouden integraatiossa muun maailmantalouden kanssa.

Syyskuussa Suomen Pankki järjesti kaksi tapahtumaa. Pääjohtaja Rehn isännöi tilaisuutta nimeltään Technological upheaval and labour markets, jossa puhuivat muun muassa professorit Laura Tyson ja John Zysman Berkeleyn yliopistosta sekä tohtori Terhi Maczulskij Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Lisäksi The European Money and Finance Forum (SUERF) -järjestön kanssa järjestettiin Post-crisis policy challenges and implications for macro modelling -konferenssi. Pääpuhujina olivat professori Frank Schorfheide (University of Pennsylvania) ja tohtori Stijn Claessens (Kansainvälinen järjestelypankki, BIS).

Lokakuussa Suomen Pankki järjesti yhdessä CEPR-järjestön kanssa konferenssin nimeltään Monetary economics and reality. Pääpuhuja oli professori Andrei Shleifer Harvardin yliopistosta.

Vuonna 2019 Suomen Pankki myös isännöi Economic Policy Panel -tapahtuman, joka järjestetään kahdesti vuodessa EU-puheenjohtajamaassa.

Suomen Pankissa järjestettiin vuoden 2019 aikana myös kymmeniä lyhyitä työseminaareja, joissa pankin omat ja vierailevat tutkijat esittelivät tutkimusaiheitaan.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin kansainvälinen yhteistyö