Vuosi 2020 muistetaan aikanaan historiankirjoissa koronapandemiasta, joka on runnellut koko maailmaa ja koetellut myös meillä Suomessa yhteiskuntamme kestävyyttä. Moni suomalainen on menettänyt työpaikkansa, ja monet yritykset ovat olleet suurissa vaikeuksissa.

Koronakriisissä raha- ja talouspolitiikalta on vaadittu nopeaa reagointia ja voimakkaasti vaikuttavia toimia. Ilman mittavia elvytystoimia taloudelliset vauriot olisivat olleet huomattavasti pahemmat.

Suomen Pankki on ollut eturintamassa torjumassa koronan vaurioita taloudelle. Maaliskuussa 2020 koronapandemia iski talouteenkin täydellä voimalla. Se kiristi rahoitusoloja ja aiheutti uuden finanssikriisin vaaran. Akuutissa kriisitilanteessa käynnistimme tukiostot suomalaisten yritystodistusten markkinoilla ja päätimme yhdessä Finanssivalvonnan kanssa helpotuksista pankkien myöntämän rahoituksen ehtoihin.

Euroopan keskuspankin neuvostossa päätimme aloittaa pandemiaan liittyvät arvopapereiden ostot, joilla kevennettiin rahapolitiikkaa talouden elvyttämiseksi. Niitä jatketaan, kunnes koronapandemia on taltutettu. Näin pidetään yllä suotuisia rahoitusoloja ja tuetaan kasvua ja työllisyyttä sekä inflaation palautumista noin 2 %:iin keskipitkällä aikavälillä.

*               *               *

Uudistimme viime vuonna Suomen Pankin strategian. Toiminta-ajatuksemme on samalla sekä ajaton että ajan vaatimusten mukainen: olemme jatkossakin kestävän talouden ja vakauden rakentaja. Tavoitteenamme on pitää yllä hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Strategia pyrkii vastaamaan myös käynnissä oleviin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten väestön ikääntyminen, läpikäyvä digitalisaatio ja voimakas velkaantuminen.

*               *               *

EKP:n rahapolitiikan strategian uudistaminen, jota olemme osaltamme vauhdittaneet, etenikin syksyn mittaan. Analyysityötä on tehty Suomen Pankissa erityisesti inflaatiotavoitteen määritelmän ja rahapolitiikan viestinnän uudistamiseksi. Strategia uudistetaan, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin eurooppalaisia nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Pankki edistää myös kansalaisten tietämystä taloudesta. Keskeistä on ymmärrettävän tiedon jakaminen ja vuoropuhelu. Tärkeä kohtaamispaikka talouden teemojen ympärillä on Suomen Pankin rahamuseo.

Keskuspankin leipälaji on rahapolitiikka. Sen lisäksi tarkastelemme jatkuvasti myös muita suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä. Suomen Pankki pyrkii huolehtimaan kestävästä kasvusta ja talouden vakaudesta viime kädessä koko yhteiskunnan hyväksi. Ympäristön kestävyys painottuu yhä enemmän sijoitustoiminnassa ja rahoitusvakauden valvonnassa.

*               *               *

Talouspolitiikassa olisi nyt pystyttävä elämään kahta aikaa rinnakkain: korona kuriin ja talous nousuun. Koronapandemian takia talouspolitiikassa on tarvittu ja tarvitaan yhä nopeita ja voimakkaita toimia, joilla autetaan kotitalouksia ja yrityksiä selviämään pahimman yli. Samalla katse on suunnattava eteenpäin: talouden uudistamiseen, työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseen sekä julkisen talouden kestävyyteen.

Eikä ole syytä unohtaa – rokotetta odotellessa – että yhä on syytä käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä, pestä käsiä, ja muutenkin noudattaa suosituksia koronaviruksen patoamiseksi. Turnauskestävyyttä tarvitaan siis edelleen meiltä suomalaisilta. Se on edelleen – ja juuri nyt – parasta lääkettä paitsi terveyden myös talouden ja työllisyyden kannalta.

Olli Rehn
johtokunnan puheenjohtaja
Suomen Pankki